top of page
IMG_6290_edited.jpg
svítání

O mně

hloubkový terapeut, transformační mentor, trenér psychohygieny

Mé hodnoty, které žiju, nadále je pohlubuji a rozvíjím ve svém osobním i profesním životě. Jsou uvedené bez pořadí důležitosti, patří do mého života všechny.

Mé primární pracovní hodnoty:

 bezpečí, důvěra, bezpodmínečné přijetí, zářící klid, respekt a úcta, porozumění

 vděčnost, odvaha a laskavost, radost ze života, propojení

 "Buddhovské a Kristovské kvality"

(soucit, všeobjímající bezpodmínečná láska, nadhled, absence hodnocení, neutralita i lidskost, dobro-srdečnost, jemnost i pevnost, Milost, cesta k samoosvobození...)

 kreativita a hravost při propojování se se svými vnitřními zdroji, odvahou a motivací a při nalézání řešení čehokoliv :)

 vzestup po úrovních vědomí (jak to definoval např. Dr. David R. Hawkins)

 cesta i cíl

 propojení s Přírodou, se Zemí (Gaia)

Mé osobní hodnoty, které žiju a trvale rozvíjím a prohlubuji všude (nejen při práci s lidmi):

vnitřní klid, vnitřní pravdivost k sobě, integrita, laskavost a jemnost, vděčnost, naplněný vědomý život, velká odolnost, radost a dynamika, kreativita a hravost, uvolnění, zakotvení i pevnost - pružnost, srdečnost

Mám rád hudbu i ticho, seberozvojové kurzy a knihy, procházky přírodou, jogu a různá cvičení na propojení se se svými zdroji, se Zemí, s ostatními...

 

---

Pracuji s lidmi. Provázím je na cestě života, sebehodnoty a po úrovních vědomí už 23 let.

Nejprve se věnuji vytvoření bezpečí a důvěry mezi mnou a klientem.

Během chvilky přejdeme na práci s vlastním tělem, emocím a podvědomím.

Člověk, který ke mně přijde, je připravený na můj způsob práce.

Absolvoval jsem mnoho různých kurzů a výcviků, psychologických, pracujících s tělem, s hlasem, se světlem a zvukem, s dechem, s vodou, s prostorem a celkově s myslí - tělem - srdcem - vědomím a hloubkovým podvědomím.

Jádro mé práce je pokaždé primárně přes kontakt sám se sebou. Co předávám dále, to také žiju. Nejprve se naladím sám na sebe, na své vnitřní zdroje.

Ihned poté navnímám člověka nebo skupinu se kterými pracuji a intuitivně přichází optimální způsob spolupráce a spolutvoření.

 

Jedním z nejčastějších cílů klientů bývá zejména žít vědomější, laskavější a naplněnější život v radosti a hojnosti (zdraví, partnerství, bohatství, rodina, fajn práce, atd).

Procesem při tom je růst po úrovních vědomí a pouštění starých překonaných postojů k sobě a ke světu, nová zdravá cesta k životu.

S klienty zformujeme a nastavíme kontrakt, neboli základní strukturu, podobu a možnosti spolupráce. Dále naladíme záměr na aktuální setkání. Když je potřeba, ladíme a ověřujeme i základní směr či kurz života a naší společné práce. Dále odladíme různé bloky, brzdy, traumata a další blokády, co jsou zrovna připravené ke zpracování a ve flow  a v propojení se svými zdroji končíme aktuální setkání.

Klienti se cítí mnohem lépe, lehčí a vnitřně více uvolnění, spokojení a naplnění klidem, vděčností a často i radostí už během naší 1. přímé spolu - práce na sobě. Jen výjimečně stav hlubšíhoho uvolnění těla, mysli a srdce přijde na závěr setkání, nebo chvilku po skončení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty a absolvovaná školení - pouze výběr:

Genové klíče - Kontemplační kruh, 2023 - 2025

3 leté studium a zkoumání Genových klíčů, které jsou nádhernou hloubkovou velmi konkrétní mapou lidského psyché každého člověka. GK provází skrze všechny existující archetypy z různých úrovní vědomí. GK pracuje mimo jiné s polaritami, syntézou, kontemplací, ukazuje jasný kompas, jak se stát zralejší osobností, jak získat jasnou mysl, otevřené srdce a být velmi dobře zakotvený a integrovaný i ve svém těle. Práce s hologenetickým přesným profilem jednotlivců.

 

Human Design kurzy a výcvik:

 

Žít svůj design (Pravda v nás), rok 2021

Rave ABC, rok 2021

Rave kartografie, rok 2022

Profesionální výcvik PTL 1  (1. stupeň), rok 2022 - 2023

  – Human design je nástroj rozboru naší osobnosti, který popisuje velmi přesně naše osobní dary a způsoby, jak se můžeme plně projevit a žít svoje pravé Já, naplněný život, svoji skutečnou podstatu. Ukazuje, jak můžeme být ve svém středu, následovat přirozené projevy naší energie a naplňovat své životní poslání (a jak se osvobodit od přání a očekávání našich rodičů, dalších lidí, společnosti...).

Výcviky a kurzy v terapeutické a konzultační metodě Transakční analýza - výcviky "ATTA" , "TA 210" , "TA 101",

celosvětová akreditace EATA a ČATA, od roku 2008 dosud

– 5 letý výcvik, metodika a didaktika Transakční analýzy, praktické oblasti Change managementu a soft skills, komunikace, vztahy, leadership, porozumění, funkční kontraktování, psychologické hry, obrana proti manipulaci, vedení procesu, motivace, pravidelná supervize

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF od roku 2016

– 1 roční výcvik Somatický koučink®, práce s vnitřními zdroji, odvahou, motivací a vůlí klienta, práce s emocemi, myšlením,

tělem a pohybem, prostorem a podvědomím, vybrané koncepty z Biosyntézy, práce se změnou, supervize

Výživový specialista, od roku 2001

– přes 22 let (800+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace a pohybu, čchi-kung, wellness, Somatic expirience, konzultace, mentoring, supervize

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky a techniky, supervize

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční kurz pro lektory a učitele, program na rozvoj kritického a kreativního myšlení, supervize

Další kontinuální vzdělávání:

zejména v oblasti zdraví, psychologie, terapie, např. Yuen method, Funkční princip, Somatic expirience, růst a rozvoj vědomí podle Dr. Davida R. Hawkinse, současné poznatky o fungování mozku, vědomí a podvědomí, life-hacking, Kvantová terapie, Radža joga, Kundalini joga, Dzogčchen, Zen, Mindfulness, atd.

každý měsíc +30 hodin

 2 roční výcvik Systemická psychoterapie a poradenství

– přes 500 hodin tréninků soft skills, leadership, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice, zdravého životního stylu a myšlení, práce s postoji a kontextem, rozšiřování referenčního rámce, práce s odporem a umožňováním, supervize, apod.

–  další pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru, přes 30 hodin každý měsíc, přes 24 let

 

O mně v datech

od roku 2005 (19 let) Hloubkový terapeut, transformační mentor, poradce, průvodce a kouč

– využívám přístupy a prvky mimo jiné ze směrů: Celostní přístup, Transakční analýza, Kvantová terapie, Bodyterapie, Systemika, Rodinné a Systemické konstelace, práce s tělem, hlasem, zvukem, dechem, srdcem, intuicí, prostorem, Somatic expirience, práce s traumaty, Biosyntéza, Yuen metoda, Funkční princip, Human design, Genové klíče...

od roku 2001 (23 let) Trenér, lektor a konzultant

– Psychogygiena, Change a Energy management, Leadership, osobní rozvoj, sebeřízení, soft skills, aplikované neurovědy, “life hacking”, work - life ballance, tvorba Vize, hodnot, rolí, dlouhodobých cílů, jak pracovat s návyky, strategie dosahování SMARTER cílů, efektivita - produktivita - radost z tvorby, ...

od roku 2001 (23 let) Výživový specialista, konzultant celostního zdraví, wellbeing konzultant a kouč

​od roku 2009 (15 let) Lifecoach a Byznyscoach = Životní a Pracovní profi koučink

od roku 2016 (8 let) Somatic coach® / Somatický kouč® - celosvětová akreditace ICF

– koučink propojující mysl - emoce - tělo, jak nalézt a žít odvahu, motivaci a vnitřní zdroje ve svém osobním i pracovním životě (vychází z psychoterapeutického systému Biosyntéza)

od roku 2016 (8 let) konzultace Psychologie bolesti

– metody a techniky jak pustit bolest, aby úplně zmizela z těla a nervového systému, nejen pro pacienty z nemocnic,

klinik a obvodních lékařů (není nutné doporučení od lékaře)

2001 – 2004 Trenér sebeobrany Wing Tsun (organizace EWTO a WTEO), vedoucí 2 škol

– psychologie boje, vyjednávání a prevence, boj se zbraní i beze zbraně, specializace ženy, PČR, AČR

Můžete nalézt a zažívat každý den osobní štěstí

a naplnění svého života. Je to možné.

 

Hojnost, radost, klid a zdraví je tady i pro vás.

V rámci pokory, odvahy, vděčnosti, milosti a zkušeností za 22 let praxe zjišťuji, že to jde. A poměrně snadno, když se ví jak.

Základem je propracovat se k rozhodnutí:

JDU DO TOHO S ODVAHOU, PRAVDIVOSTÍ A LASKAVOSTÍ - zejména k sobě :)

Má Cesta

Provázím klienty k osobnímu štěstí, zdraví, radosti, svobodě a naplnění života skrze nalezení indiviuálních darů, talentů, schopností, pravdivosti k sobě (sebereflexi) a k osobní zralosti.

Má Vize

Doprovodil, posílil a inspiroval jsem optimální počet lidí pro globální růst vědomí, osobní pravdivosti k sobě a odvážného života ve vděčnosti, radosti, laskavosti, soucitu, prosperitě a hojnosti.

Lidé si vědomě váží svého života, přírody, vztahů, ostatních cítících bytostí

a svého vymezeného času pro smysluplný a naplněný život.

Každý člověk žije svůj život více přítomně, s vděčností, laskavostí a radostí.

Chcete najít svoji šťavnatou životní Vizi, která vás kdykoli okamžitě rozproudí, při vzpomínce na ni se cítíte silnější, živější a stabilnější, máte ihned mnohem více enrgie?

bottom of page